019-12 55 60

VÅRD FINANSIERAD AV LANDSTING ELLER REGION

För nya patienter har vi följande väntetider:

Akut Samma dag/vecka men endast efter direkt kontakt från remitterande läkare
Förtur Normalt inom en månad
Normal Normalt inom 3-4 månader
Tumör/”prick” Normalt inom 1-2 månader

Om du tidigare sökt mottagningen för en kronisk hudsjukdom och behöver en ny tid för besök kan du som oftast kontakta oss direkt på 019-12 55 60.

PRIVATBETALANDE (egenfinansierad vård)

Du behöver ingen läkarremiss eller Egen vårdbegäran och normalt har vi ingen väntetid. Just nu har vi tyvärr längre väntetider.
Information och tidsbokning på 019-12 55 60.

PRIVAT SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING

Kontakta ditt försäkringsbolag för rådgivning och tidsbokning. Normalt ingen väntetid.