019-12 55 60

VÅRD FINANSIERAD AV REGION/LANDSTING

Läkarbesök med remiss från allmänläkare: 110 kr
Läkarbesök med remiss från annan specialist (vid samma åkomma): 0 kr
Läkarbesök med Egen vårdbegäran: 330 kr
Läkarbesök – återbesök: 330 kr
Personer under 20 år & över 85 år: 0 kr
Behandlingsbesök: 220 kr
Recept per telefon/e-post: 110 kr
Frikort gäller och frikortsgränsen är nu på 1400 kr

EGENFINANSIERAD VÅRD (privatbetalande)

Provkostnader tillkommer. Frikort gäller inte.

Läkarbesök: 1600 kr (samma avgift även vid återbesök)
Recept utan läkarbesök: 300 kr

Besök hos sköterska: 700 kr
Besök hos sköterska för behandling av vårtor: 800 kr (var tredje besök avgiftsfritt)

Operation av en hudförändring: 2 700 kr plus ev. analyskostnad
Operation av två hudförändringar: 3 500 kr plus ev. analyskostnad
Operation av tre hudförändringar: 4 000 kr plus ev. analyskostnad
Besök för att ta bort stygnen ingår i avgiften

Hyperhidros – svettbehandling (kostnad för BOTOX tillkommer):
– behandling av armhålor: 3 800 kr
– uppföljande behandlingsbesök inom ett år: 2 000 kr

BETALNING: Gärna med Swish eller kort, men vi tar även emot kontanter.
UTEBLIVET BESÖK: Ej avbeställd besöks- eller behandlingstid debiteras med belopp motsvarande besöksavgiften plus administrationskostnad.
ÅTERBUD till planerat besök måste normalt lämnas senast kl. 12 vardagen före besöket.