019-12 55 60

VÅRD FINANSIERAD AV REGION/LANDSTING

Läkarbesök med remiss från allmänläkare: 100 kr
Läkarbesök med remiss från annan specialist (vid samma åkomma): 0 kr
Läkarbesök med Egen vårdbegäran: 300 kr
Läkarbesök – återbesök: 300 kr
Personer under 20 år & över 85 år: 0 kr
Behandlingsbesök: 200 kr
Recept per telefon/e-post: 100kr
Frikort gäller

EGENFINANSIERAD VÅRD (privatbetalande)

Provkostnader tillkommer. Frikort gäller inte.

Läkarbesök: 1300 kr (samma avgift även vid återbesök)
Recept utan läkarbesök: 300kr

Besök hos sköterska: 600 kr
Besök hos sköterska för behandling av vårtor: 600 kr (var tredje besök avgiftsfritt)

Operation av en hudförändring: 2.600 kr plus ev. analyskostnad
Operation av två hudförändringar: 3.200 kr plus ev. analyskostnad
Operation av tre hudförändringar: 3.800 kr plus ev. analyskostnad
Besök för att ta bort stygnen ingår i avgiften

Hyperhidros – svettbehandling (kostnad för BOTOX tillkommer):
– behandling av armhålor: 3.600 kr
– uppföljande behandlingsbesök inom ett år: 2.000 kr

BETALNING: Gärna med kort men vi tar även emot kontanter.
UTEBLIVET BESÖK: Ej avbeställd besöks- eller behandlingstid debiteras med belopp motsvarande besöksavgiften plus administrationskostnad.
ÅTERBUD till planerat besök måste normalt lämnas senast kl. 12 vardagen före besöket.